Pre Loader
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Usmernenie pre obce akcia Spoločná zodpovednosť

OZNAM – kominár 4.11.2020

Zákaz vychádzania od 24.10. do 1.11.2020

Informácie k celoplošnému testovaniu na Slovensku

Tlačová správa k SODB 2021

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 15.10.2020 – rúška

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 15.10.2020 – prevádzky

Sprísnené protiepidemické opatrenia 12.10.2020

Oznam MUDr. Vinclerovej

Sprísnené opatrenia od 1.10.2020

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 1.10.2020

Rozhodnutie o odstránení stavby – verejná vyhláška

Tlačová správa k sčítaniu domov, bytov, obyvateľov 2021

Zbieraj zelené kilometre, šetri životné prostredie a vyhraj!

Zápisnica o priebehu obchodnej verejnej súťaže obce Geraltov 11.9.2020

Opatrenie ÚVZ SR – rúška – s účinnosťou od 14.9.2020

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Osikov

Súťaž pre žiakov ZŠ – Fúra

Peňaženka zdravia od VšZP

GARRETT – ponuka voľných pracovných miest Záborské

Oznam – MUDr. Vinclerová

Zmena opatrenia ÚVZ SR – rúška od 2.9.2020

Opatrenie ÚVZ SR – zamestnávateľ s účinnosťou od 1.9.2020

Opatrenie ÚVZ SR – hranice_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_01_09_2020

Opatrenia ÚVZ SR – prevádzky s účinnosťou od 1.9.2020

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – verejná vyhláška

Informácia o schválení obchodnej verejnej súťaži

Cestovné odporúčania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

Usmernenia kvôli COVID-19 platné od 1. septembra

Oznam – MUDr. Vinclerová

Ponuka práce – Work service

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 10.8.2020, 2. strana

Tlačová správa k SODB 2021

Leták – Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2021

Preventívno-metodický materiál k zabezpečeniu ochrany pred požiarmi v žatevnom období

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 20.6.2020

Informácia o oznámení strategického dokumentu – Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií na území Prešovského kraja

Oznámenie o strategickom dokumente Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií na území Prešovského kraja na roky 2021-2027

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva obce Geraltov

Dotazník plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 10.6.2020 – rúška

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 3.6.2020

Záverečný účet obce Geraltov za rok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 Geraltov 

Zverejnenie zámerov – osobitný zreteľ

Vyhlásenie 6. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní detí

Oznámenie o strategickom dokumente Terňa

Opatrenia – bohoslužby od 6.5.2020

Usmernenie HH SR_COVID-19 siedma aktualizácia

Donáška potravín počas doby mimoriadnych opatrení

Obnovenie verejného slávenia sv- liturgií – s obmedzeniami!!!

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Cestovné poriadky od 1. mája 2020 707437

Kontakty liniek pomoci Prešov

Zastavme násilie aj v čase izolácie

Informačná kancelária pre obete trestného činu Prešov

Desatoro bezpečného seniora

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_ochorenim_COVID_19_sposobenym_koronavirusom_SARS_CoV_2_siedma aktualizacia

Seniori sme tu pre vás!

Rozšírený núdzový stav !!!

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zrušenie všetkých spojov SAD počas Veľkonočných sviatkov

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia.

Oznam Mesta Prešov – Stavebného úradu

Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR

UZNESENIE VLÁDY č 169 z 27 03 2020

Dôležitý oznam – nariadenie vlády SR!!!

Bohoslužobný poriadok 16.-29. marca 2020

Autobusová doprava – upravený prázdninový režim !!!  707437

Oznam MUDr. Vinclerovej !!!

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

COVID-19 Pomoc sebe a druhým

COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia

COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý

10 odporúčaní pri COVID-19

Zmena, doplnenie opatrenia ÚVZ SR

OZNAM PRE VEREJNOSŤ !!!

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020

Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom

Mesto Prešov – preventívne opatrenia

Oznam pre veriacich – liturgie slúžené neverejne !!!

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Preventívne opatrenia ÚPSVaR Prešov

Čo si už nemusíte nosiť na úrady

Kam po základnej? Brožúra – prehľad stredných škôl

Ochrana lesov pred požiarmi

Chodci bezpečnosť

Predaj živej hydiny

Stanoviská verejnosti k Správe o hodnotení strategického dokumentu

Správa o hodnotení strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility PSK

Obecný úrad Geraltov – zatvorený od 23.12.2019 do 8.1.2020

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou (Bližšie informácie – ŠVPS SR)

Zmeny cestovného poriadku autobusových liniek platné od 15.12.2019 (707437, 707438, 708453)

Verejný účet na pomoc ľuďom z bytového domu na Mukačevskej ulici

Čítanie pre aktívnych seniorov

Zásady protipožiarnej bezpečnosti

Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl

Dotazník na zistenie spokojnosti prímestskej autobusovej dopravy

MUDr. Vinclerová – dovolenka – 16.9-4.10.2019

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Kominárstvo – ponuka

Vyhlásenie času zvýšeného vzniku požiaru

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 Geraltov

Skauting

OcÚ Geraltov – zatvorený od 6. do 8.5.2019

TAXANA plagát_výzva na podávanie žiadostí_eKASA

PAINTBALL Záhradné

Veselé veľkonočné sviatky

Oznámenie o strategickom dokumente PSK

OcÚ Geraltov – zatvorený od 17.4 do 24.4.2019

Sociálne služby

Súťaž v kreslení pre deti

Ados Ela – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Článok k ochrane lesov pred požiarmi

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019

Ochrana lesov pred požiarmi

Voľné pracovné pozície – Telekom technici

Predaj živej hydiny

Verejná vyhláška – Poľovnícky revír BUČINA

Verejná vyhláška – Chránené vtáčie územie Čergov

OcÚ Geraltov – 21.01.2019 zatvorený

Veselé Vianoce a Šťastný nový rok 2019

OcÚ Geraltov – zatvorený od 19.12.2018 do 1.1.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2018

Zmeny cestovného poriadku autobusových liniek platné od 9.12.2018 (708465 708453 708452 707438 707437 707436 707435)

Africký mor ošípaných

Leták – africký mor ošípaných

Povinnosť chovateľov ošípaných

Registrácia chovu hospodárskych zvierat – tlačivo

Uverejnenie výsledkov volieb

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov

Verejná vyhláška

Protipožiarna bezpečnosť – vykurovacia sezóna

Súťaž pre žiakov ZŠ – FURA

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu na záhrade

Kompostovanie

Oznámenie vlastníkom psov – povinnosť !!!

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ a pre voľby starostu obce Geraltov

Odvolanie ČZNVP

Záverečné stanovisko strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020´´

Oznámenie – doručovanie kandidátnych listín, oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

OZNAM

Seniori pozor !!!

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácie pre voliča

SMS POMOC 112

Odvolanie ČZNVP

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

VZN č. 1/2018

Ukončenie ČZNVP

Návrh na zrušenie VZN č.1/2017 o správnych poplatkoch 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Ochrana lesov pred požiarmi – leták

Zvozový kalendár 2018

Hlasujme za historický prešovský orgán do 25.2.2018 (Pdf)

Výberové konanie zo dňa 12.5.2017 na obsadenie funkcie hlavný kontrolór obce (Pdf)

Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov zo dňa 27.9.2016 (Pdf)

Oznámenie o stavebnom konaní zo dňa 18.12.2014 (Pdf)

Zvozový kalendár 2014 (Pdf)

Harmonogram 2013 – zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností (Excel)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Geraltov (Word)

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie zo dňa 10.8.2011

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 29.02.2020

Výsledky volieb – odpis zápisnice

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Nahlásenie údajov

Menovanie zapisovateľa

Informácie pre voliča – Voľby do Národnej rady SR

Rozhodnutie NR SR o vyhlásení volieb do NR SR

Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR v r. 2020

Informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia


VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 25.05.2019

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Menovanie zapisovateľa

Nahlásenie údajov

Informácie pre voliča – voľby do európskeho parlamentu

Rozhodnutie NR SR o vyhlásení volieb do európskeho parlamentu


VOĽBY PREZIDENTA SR 16. a 30.03.2019

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznámenie adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka pre voľby prezidenta SR

Menovanie zapisovateľa

Voľby prezidenta SR – informácie pre voliča

Rozhodnutie NR SR o vyhlásení volieb


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 10.11.2018

Uverejnenie výsledkov volieb

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ a pre voľby starostu obce Geraltov

Oznámenie – doručovanie kandidátnych listín, oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

OZNAM

Menovanie zapisovateľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácie pre voliča 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.