Pre Loader
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Očkovanie bez pozvania

Očkovanie psov 3.7.2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, 2. strana

Návrh záverečného účtu obce Geraltov 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 Geraltov

Tipy na výlet v okolí Prešova

Uznesenie vlády SR č. 260 zo dňa 14.05.2021 – ukončenie núdzového stavu

Dosčítavanie obyvateľov – info

Dosčítavanie obyvateľov – Čo potrebujete vedieť

SODB asistované sčítanie 3.5.-13.6.2021

Rozhodnutie o začatí dosčítavania obyvateľov

Uvoľňovanie opatrení od 19.4.2021

Prímestská autobusová doprava – zmena režimu od 19.04.2021

Testovanie 17.04.2021 Mošurov

OZNAM_Testovanie Malý Slivník – 10.4.2021

Testovanie 3.4.2021 Mošurov

OZNAM_Testovanie Malý Slivník – 27.3.2021

Predĺženie núdzového stavu

Ešte ste sa nesčítali? Sčítanie obyvateľov je povinné!!!

Čakáreň zjednoduší prihlasovanie na očkovanie

Testovanie 20.3.2021 Mošurov

Tlačová správa k sčítaniu obyvateľov

OZNAM_testovanie Malý Slivník – 13.3.2021

Článok k ochrane lesov pred požiarmi

Vyhlásenie súťaže v kreslení a maľovaní detí

Prerušenie distribúcie elektriny – Závadka – 8.3.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv

Testovanie – Mošurov – 6.3.2021

Ochrana lesov pred požiarmi

Nové opatrenia platné od 3.3.2021

Predaj živej hydiny

Pravidlá vychádzania podľa COVID automatu účinné od 22.2.2021

Pozor na falošných sčítacích asistentov! (asistované sčítanie začne až po 1.4.2021)

Posun termínu podania priznania k dani z nehnuteľnosti do 15.3.2021

Združenie na ochranu občana

SODB 2021 (Sčítanie obyvateľov!!!)

Oznam MUDr. Vinclerová

Dovoz potravín, rozličného tovaru do Geraltova

Oznam MUDr. Vinclerová

Testovanie 2021

Tlačová správa – sčítanie obyvateľov, posun asistovaného sčítania !!!

Informatívne video k sčítaniu obyvateľov 2021

Najčastejšie otázky k sčítaniu obyvateľov 2021

Otázky a odpovede k sčítaniu obyvateľov 2021

OZNAM – MUDr. Vinclerová

SODB_DL_Letak

SODB_Inzercia_A4

SODB_Plagat_A4

3. kolo celoplošného testovania v obci Geraltov – Sobota 21.11.2020

Výkup papiera – Sobota 21.11.2020 o 17.00 hod.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 Geraltov

Návrh VZN č. 1/2020 (miestne dane a poplatky)

Návrh rozpočtu – príjmy 2021 až 2023

Návrh rozpočtu – výdavky 2021 až 2023

Oznam – dočasná zmena úradných hodín!!!

2. kolo plošného testovania v obci Geraltov 7.11.2020

Verejná vyhláška – výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov v rámci ochranného pásma elektrických vedení – VSD

Informácie k celoplošnému testovaniu v obci Geraltov – Sobota 31.10.2020

Inštruktážne video – celoplošné testovanie Covid

Usmernenie pre obce akcia Spoločná zodpovednosť

OZNAM – kominár 4.11.2020

Zákaz vychádzania od 24.10. do 1.11.2020

Informácie k celoplošnému testovaniu na Slovensku

Tlačová správa k SODB 2021

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 15.10.2020 – rúška

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 15.10.2020 – prevádzky

Sprísnené protiepidemické opatrenia 12.10.2020

Oznam MUDr. Vinclerovej

Sprísnené opatrenia od 1.10.2020

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 1.10.2020

Rozhodnutie o odstránení stavby – verejná vyhláška

Tlačová správa k sčítaniu domov, bytov, obyvateľov 2021

Zbieraj zelené kilometre, šetri životné prostredie a vyhraj!

Zápisnica o priebehu obchodnej verejnej súťaže obce Geraltov 11.9.2020

Opatrenie ÚVZ SR – rúška – s účinnosťou od 14.9.2020

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Osikov

Súťaž pre žiakov ZŠ – Fúra

Peňaženka zdravia od VšZP

GARRETT – ponuka voľných pracovných miest Záborské

Oznam – MUDr. Vinclerová

Zmena opatrenia ÚVZ SR – rúška od 2.9.2020

Opatrenie ÚVZ SR – zamestnávateľ s účinnosťou od 1.9.2020

Opatrenie ÚVZ SR – hranice_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_01_09_2020

Opatrenia ÚVZ SR – prevádzky s účinnosťou od 1.9.2020

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – verejná vyhláška

Informácia o schválení obchodnej verejnej súťaži

Cestovné odporúčania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

Usmernenia kvôli COVID-19 platné od 1. septembra

Oznam – MUDr. Vinclerová

Ponuka práce – Work service

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 10.8.2020, 2. strana

Tlačová správa k SODB 2021

Leták – Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2021

Preventívno-metodický materiál k zabezpečeniu ochrany pred požiarmi v žatevnom období

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 20.6.2020

Informácia o oznámení strategického dokumentu – Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií na území Prešovského kraja

Oznámenie o strategickom dokumente Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií na území Prešovského kraja na roky 2021-2027

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva obce Geraltov

Dotazník plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 10.6.2020 – rúška

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 3.6.2020

Záverečný účet obce Geraltov za rok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 Geraltov 

Zverejnenie zámerov – osobitný zreteľ

Vyhlásenie 6. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní detí

Oznámenie o strategickom dokumente Terňa

Opatrenia – bohoslužby od 6.5.2020

Usmernenie HH SR_COVID-19 siedma aktualizácia

Donáška potravín počas doby mimoriadnych opatrení

Obnovenie verejného slávenia sv- liturgií – s obmedzeniami!!!

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Cestovné poriadky od 1. mája 2020 707437

Kontakty liniek pomoci Prešov

Zastavme násilie aj v čase izolácie

Informačná kancelária pre obete trestného činu Prešov

Desatoro bezpečného seniora

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_ochorenim_COVID_19_sposobenym_koronavirusom_SARS_CoV_2_siedma aktualizacia

Seniori sme tu pre vás!

Rozšírený núdzový stav !!!

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zrušenie všetkých spojov SAD počas Veľkonočných sviatkov

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia.

Oznam Mesta Prešov – Stavebného úradu

Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR

UZNESENIE VLÁDY č 169 z 27 03 2020

Dôležitý oznam – nariadenie vlády SR!!!

Bohoslužobný poriadok 16.-29. marca 2020

Autobusová doprava – upravený prázdninový režim !!!  707437

Oznam MUDr. Vinclerovej !!!

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

COVID-19 Pomoc sebe a druhým

COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia

COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý

10 odporúčaní pri COVID-19

Zmena, doplnenie opatrenia ÚVZ SR

OZNAM PRE VEREJNOSŤ !!!

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020

Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom

Mesto Prešov – preventívne opatrenia

Oznam pre veriacich – liturgie slúžené neverejne !!!

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Preventívne opatrenia ÚPSVaR Prešov

Čo si už nemusíte nosiť na úrady

Kam po základnej? Brožúra – prehľad stredných škôl

Ochrana lesov pred požiarmi

Chodci bezpečnosť

Predaj živej hydiny

Stanoviská verejnosti k Správe o hodnotení strategického dokumentu

Správa o hodnotení strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility PSK

Obecný úrad Geraltov – zatvorený od 23.12.2019 do 8.1.2020

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou (Bližšie informácie – ŠVPS SR)

Zmeny cestovného poriadku autobusových liniek platné od 15.12.2019 (707437, 707438, 708453)

Verejný účet na pomoc ľuďom z bytového domu na Mukačevskej ulici

Čítanie pre aktívnych seniorov

Zásady protipožiarnej bezpečnosti

Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl

Dotazník na zistenie spokojnosti prímestskej autobusovej dopravy

MUDr. Vinclerová – dovolenka – 16.9-4.10.2019

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Kominárstvo – ponuka

Vyhlásenie času zvýšeného vzniku požiaru

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 Geraltov

Skauting

OcÚ Geraltov – zatvorený od 6. do 8.5.2019

TAXANA plagát_výzva na podávanie žiadostí_eKASA

PAINTBALL Záhradné

Veselé veľkonočné sviatky

Oznámenie o strategickom dokumente PSK

OcÚ Geraltov – zatvorený od 17.4 do 24.4.2019

Sociálne služby

Súťaž v kreslení pre deti

Ados Ela – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Článok k ochrane lesov pred požiarmi

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019

Ochrana lesov pred požiarmi

Voľné pracovné pozície – Telekom technici

Predaj živej hydiny

Verejná vyhláška – Poľovnícky revír BUČINA

Verejná vyhláška – Chránené vtáčie územie Čergov

OcÚ Geraltov – 21.01.2019 zatvorený

Veselé Vianoce a Šťastný nový rok 2019

OcÚ Geraltov – zatvorený od 19.12.2018 do 1.1.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2018

Zmeny cestovného poriadku autobusových liniek platné od 9.12.2018 (708465 708453 708452 707438 707437 707436 707435)

Africký mor ošípaných

Leták – africký mor ošípaných

Povinnosť chovateľov ošípaných

Registrácia chovu hospodárskych zvierat – tlačivo

Uverejnenie výsledkov volieb

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov

Verejná vyhláška

Protipožiarna bezpečnosť – vykurovacia sezóna

Súťaž pre žiakov ZŠ – FURA

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu na záhrade

Kompostovanie

Oznámenie vlastníkom psov – povinnosť !!!

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ a pre voľby starostu obce Geraltov

Odvolanie ČZNVP

Záverečné stanovisko strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020´´

Oznámenie – doručovanie kandidátnych listín, oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

OZNAM

Seniori pozor !!!

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácie pre voliča

SMS POMOC 112

Odvolanie ČZNVP

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

VZN č. 1/2018

Ukončenie ČZNVP

Návrh na zrušenie VZN č.1/2017 o správnych poplatkoch 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Ochrana lesov pred požiarmi – leták

Zvozový kalendár 2018

Hlasujme za historický prešovský orgán do 25.2.2018 (Pdf)

Výberové konanie zo dňa 12.5.2017 na obsadenie funkcie hlavný kontrolór obce (Pdf)

Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov zo dňa 27.9.2016 (Pdf)

Oznámenie o stavebnom konaní zo dňa 18.12.2014 (Pdf)

Zvozový kalendár 2014 (Pdf)

Harmonogram 2013 – zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností (Excel)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Geraltov (Word)

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie zo dňa 10.8.2011

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 29.02.2020

Výsledky volieb – odpis zápisnice

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Nahlásenie údajov

Menovanie zapisovateľa

Informácie pre voliča – Voľby do Národnej rady SR

Rozhodnutie NR SR o vyhlásení volieb do NR SR

Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR v r. 2020

Informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia


VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 25.05.2019

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Menovanie zapisovateľa

Nahlásenie údajov

Informácie pre voliča – voľby do európskeho parlamentu

Rozhodnutie NR SR o vyhlásení volieb do európskeho parlamentu


VOĽBY PREZIDENTA SR 16. a 30.03.2019

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznámenie adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka pre voľby prezidenta SR

Menovanie zapisovateľa

Voľby prezidenta SR – informácie pre voliča

Rozhodnutie NR SR o vyhlásení volieb


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 10.11.2018

Uverejnenie výsledkov volieb

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ a pre voľby starostu obce Geraltov

Oznámenie – doručovanie kandidátnych listín, oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

OZNAM

Menovanie zapisovateľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácie pre voliča 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.