Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
A
A
A

Spolky

POĽOVNÍCKY SPOLOK BUČINA

 

Poľovnícky spolok Bučina Mošurov bol založený v roku 1994 ako občianske združenie na základe vlastníckych vzťahov. PS Bučina vzniklo oddelením sa od vtedajšieho poľovníckeho združenia Čergov. Zakladajúcimi členmi boli: Ing. Marcin Andrej – bytom Tulčík, Petrov Jozef – bytom Hradisko, Palenčár Vincent – bytom Mošurov.

Revír poľovníckeho spolku Bučina má výmeru 2488 ha a nachádza sa v katastroch obcí: Hradisko, Mošurov, Terňa, Veľký Slivník, Malý Slivník, Žatkovce, Geraltov, Závadka.

V revíri na úpätí Čergovského pohoria sa loví jelenia, srnčia a diviačia zver. V malom počte sú v revíri zajace a bažanty. V posledných rokoch sa rapídne znížil výskyt rysa a vlka.

Hlavným centrom (srdcom) celého revíru je oblasť Žatkovce – Geraltov a Hradisko, kde sa každoročne uloví najviac kusov zveri.

 

 

POŽIARNICI

 

Dobrovoľný hasičský zbor v Geraltove má dlhoročnú tradíciu. V minulosti mala každá z troch obcí svoj požiarny zbor a samostatnú požiarnu zbrojnicu a striekačku. Hasičské družstvá chodili na súťaže a pomerne dobre sa im darilo. V roku 1999 získalo družstvo mužov v pohárovej súťaži l. miesto, v roku 2000 v obvodovom kole previerky pripravenosti získali muži tiež 1. miesto. V rokoch 1988-1992 existovali v našej obci mužské aj ženské družstvo. Je potrebné angažovať dorastajúcu mládež pre túto aktivitu a vytvoriť opäť aktívne mužské družstvo.

 

CHALUPÁRI

 

S úbytkom obyvateľstva a uvoľňovaním domov dochádza k ich využívaniu na chalupárčenie. V našich obciach sú dve formy chalupárčenia.

Prvou skupinou sú rodáci, ktorí sa pravidelne vracajú do svojho rodiska a druhou je skupina chalupárov, ktorí odkúpili nehnuteľnosti v našich obciach a trávia tu svoj voľný čas. Chalupári, ktorí odkúpili nehnuteľnosti, alebo vystavili chaty v našich obciach.