Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
Detail zmluvy 01/2022
Číslo 01/2022
Zmluvná strana 1 Obec Geraltov
Zmluvná strana 1 IČO 00327042
Zmluvná strana 2 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Zmluvná strana 2 IČO 00178454
Názov Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel zo dňa 16.02.2022
Predmet 01/2022 - Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel zo dňa 16.02.2022
Dátum uzavretia 16.2.2022
Dátum zverejnenia 16.2.2022
Dátum účinnosti 16.2.2022
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
20.9.2022
10/2022 - Zmluva o termínovanom úvere č. 40/015/22
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy 10/2022
Číslo 10/2022
Zmluvná strana 1 Obec Geraltov
Zmluvná strana 1 IČO 00327042
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o termínovanom úvere č. 40/015/22
Predmet 10/2022 - Zmluva o termínovanom úvere č. 40/015/22
Cena 26.000
Dátum uzavretia 20.9.2022
Dátum zverejnenia 20.9.2022
5.8.2022
09/2022 - Zmluva o dielo - rekonštrukcia miestnych komunikácií
EUROVIA SK, a.s.
Detail zmluvy 9/2022
Číslo 9/2022
Zmluvná strana 1 Obec Geraltov
Zmluvná strana 1 IČO 00327042
Zmluvná strana 2 EUROVIA SK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31651518
Názov Zmluva o dielo
Predmet 09/2022 - Zmluva o dielo - rekonštrukcia miestnych komunikácií
Cena 91057
Dátum uzavretia 1.8.2022
Dátum zverejnenia 5.8.2022
4.8.2022
08/2022 - Dodatok 2/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy 8/2022
Číslo 8/2022
Zmluvná strana 1 Obec Geraltov
Zmluvná strana 1 IČO 00327042
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 2/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet 08/2022 - Dodatok 2/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Cena 0
Dátum uzavretia 29.7.2022
Dátum zverejnenia 4.8.2022
7.4.2022
05/2022 - Nájomná zmluva o nájme pozemku
Poľno-Čerrgov, s.r.o.
Detail zmluvy 05/2022
Číslo 05/2022
Zmluvná strana 1 Obec Geraltov
Zmluvná strana 1 IČO 00327042
Zmluvná strana 2 Poľno-Čerrgov, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36460664
Názov Nájomná zmluva zo dňa 30.03.2022
Predmet 05/2022 - Nájomná zmluva o nájme pozemku
Cena 400 Eur/rok
Dátum uzavretia 30.3.2022
Dátum zverejnenia 7.4.2022
Dátum účinnosti 8.4.2022
Poznámka Prenájom pozemku na hospodárskom dvore Geraltov, uzavreté na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, zverejnené na CRZ dňa 07.04.2022: https://www.crz.gov.sk/data/att/3225610.pdf
31.3.2022
06/2022 - Triedený zber
ENVI-PAK, a.s.
Detail zmluvy 06/2022
Číslo 06/2022
Zmluvná strana 1 Obec Geraltov
Zmluvná strana 1 IČO 00327042
Zmluvná strana 2 ENVI-PAK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35858010
Názov Príloha č. 1 k Zmluve VKE0720201509A
Predmet 06/2022 - Triedený zber
Dátum uzavretia 31.3.2022
Dátum zverejnenia 31.3.2022
25.3.2022
04/2022 - Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy 04/2022
Číslo 04/2022
Zmluvná strana 1 Obec Geraltov
Zmluvná strana 1 IČO 00327042
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky zo dňa 25.03.2022
Predmet 04/2022 - Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Cena 13 Eur/mesačne
Dátum uzavretia 25.3.2022
Dátum zverejnenia 25.3.2022
Dátum účinnosti 25.3.2022
21.3.2022
07/2022 - Tablet
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Detail zmluvy 07/2022
Číslo 07/2022
Zmluvná strana 1 Obec Geraltov
Zmluvná strana 1 IČO 00327042
Zmluvná strana 2 Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00166197
Názov Darovacia zmluva
Predmet 07/2022 - Tablet
Dátum uzavretia 21.3.2022
Dátum zverejnenia 21.3.2022
11.3.2022
02/2022 - Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve SAD Prešov, a.s. zo dňa 11.03.2022
SAD Prešov, a.s.
Detail zmluvy 02/2022
Číslo 02/2022
Zmluvná strana 1 Obec Geraltov
Zmluvná strana 1 IČO 00327042
Zmluvná strana 2 SAD Prešov, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36471257
Názov Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve SAD Prešov, a.s. zo dňa 11.03.2022
Predmet 02/2022 - Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve SAD Prešov, a.s. zo dňa 11.03.2022
Cena 120 Eur/štvrťročne
Dátum uzavretia 11.3.2022
Dátum zverejnenia 11.3.2022
Dátum účinnosti 1.4.2022
7.3.2022
03/2022 - Zmluva o dielo zo dňa 7.3.2022 (Úradovňa)
Úradovňa PO, s.r.o.
Detail zmluvy 03/2022
Číslo 03/2022
Zmluvná strana 1 Obec Geraltov
Zmluvná strana 1 IČO 00327042
Zmluvná strana 2 Úradovňa PO, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 54303931
Názov Zmluva o dielo zo dňa 7.3.2022 (Úradovňa)
Predmet 03/2022 - Zmluva o dielo zo dňa 7.3.2022 (Úradovňa)
Cena 300 Eur/mesačne
Dátum uzavretia 7.3.2022
Dátum zverejnenia 7.3.2022
Dátum účinnosti 7.3.2022
1.3.2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky, Preberací protokol ku zmluve
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky, Preberací protokol ku zmluve
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky, Preberací protokol ku zmluve
Dátum zverejnenia 1.3.2022
1.3.2022
Dodatok k zmluve o výpožičke tabletu
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve o výpožičke tabletu
Predmet Dodatok k zmluve o výpožičke tabletu
Dátum zverejnenia 1.3.2022
1.3.2022
Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica MOM)
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica MOM)
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica MOM)
Dátum zverejnenia 1.3.2022
16.2.2022
01/2022 - Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel zo dňa 16.02.2022
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Detail zmluvy 01/2022
Číslo 01/2022
Zmluvná strana 1 Obec Geraltov
Zmluvná strana 1 IČO 00327042
Zmluvná strana 2 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Zmluvná strana 2 IČO 00178454
Názov Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel zo dňa 16.02.2022
Predmet 01/2022 - Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel zo dňa 16.02.2022
Dátum uzavretia 16.2.2022
Dátum zverejnenia 16.2.2022
Dátum účinnosti 16.2.2022
1.1.2022
Fúra s.r.o. Dodatok 01/2022
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Fúra s.r.o. Dodatok 01/2022
Predmet Fúra s.r.o. Dodatok 01/2022
Dátum zverejnenia 1.1.2022
8.12.2021
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (§12) zo dňa 8.12.2021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (§12) zo dňa 8.12.2021
Predmet Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (§12) zo dňa 8.12.2021
Dátum zverejnenia 8.12.2021
24.11.2021
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (§10) zo dňa 24.11.2021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (§10) zo dňa 24.11.2021
Predmet Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (§10) zo dňa 24.11.2021
Dátum zverejnenia 24.11.2021
22.11.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2021 zo dňa 22.11.2021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2021 zo dňa 22.11.2021
Predmet Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2021 zo dňa 22.11.2021
Dátum zverejnenia 22.11.2021
16.11.2021
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (2020) zo dňa 16.11.2021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (2020) zo dňa 16.11.2021
Predmet Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (2020) zo dňa 16.11.2021
Dátum zverejnenia 16.11.2021
5.5.2021
Zmluva o dielo zo dňa 05.05.2021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo zo dňa 05.05.2021
Predmet Zmluva o dielo zo dňa 05.05.2021
Dátum zverejnenia 5.5.2021
5.5.2021
Darovacia zmluva zo dňa 05.05.2021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Darovacia zmluva zo dňa 05.05.2021
Predmet Darovacia zmluva zo dňa 05.05.2021
Dátum zverejnenia 5.5.2021