Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
A
A
A

Všeobecné dokumenty

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.12.2023
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Geraltov
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2023
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Geraltov
27.2.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
27.2.2022
Návrh VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
27.2.2022
Návrh VZN č. 2/2021 o miestnom referende
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh VZN č. 2/2021 o miestnom referende
27.2.2022
Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s odpadmi
27.2.2022
Návrh rozpočtu 2022 výdaj
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh rozpočtu 2022 výdaj
27.2.2022
Návrh rozpočtu 2022 príjem
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh rozpočtu 2022 príjem
27.2.2022
Návrh záverečného účtu obce Geraltov 2020
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh záverečného účtu obce Geraltov 2020
27.2.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 Geraltov
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 Geraltov
27.2.2022
Sadzobník poplatkov platný od 1.5.2021
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Sadzobník poplatkov platný od 1.5.2021
27.2.2022
Návrh VZN č. 1/2020 (miestne dane a poplatky)
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh VZN č. 1/2020 (miestne dane a poplatky)
27.2.2022
Návrh rozpočtu – výdavky 2021 až 2023
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh rozpočtu – výdavky 2021 až 2023
27.2.2022
Návrh rozpočtu – príjmy 2021 až 2023
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh rozpočtu – príjmy 2021 až 2023
27.2.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 Geraltov
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 Geraltov
27.2.2022
Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa mení VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa mení VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
27.2.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
27.2.2022
Záverečný účet obce Geraltov za rok 2018 – návrh
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Záverečný účet obce Geraltov za rok 2018 – návrh
27.2.2022
Záverečný účet obce Geraltov 2017
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Záverečný účet obce Geraltov 2017