Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.12.2023
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Geraltov
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2023
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Geraltov
15.12.2023
VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2023
Názov VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
14.3.2023
VZN o pohrebiskách
Detail dokumentu
Dátum 14.3.2023
Názov VZN o pohrebiskách
15.12.2022
VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 2/2022, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Geraltov č. 3/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
30.6.2022
VZN č. 1/2022 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane a údržbe verejnej zelene
Detail dokumentu
Dátum 30.6.2022
Názov VZN č. 1/2022 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane a údržbe verejnej zelene
27.2.2022
VZN č. 03/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov VZN č. 03/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
27.2.2022
VZN č. 02/2021 o organizácii miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov VZN č. 02/2021 o organizácii miestneho referenda
27.2.2022
VZN č. 01/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Geraltov
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov VZN č. 01/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Geraltov
27.2.2022
Sadzobník poplatkov platný od 1.5.2021
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Sadzobník poplatkov platný od 1.5.2021
27.2.2022
VZN č. 1/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov VZN č. 1/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
27.2.2022
VZN č. 1/2019, ktorým sa mení VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov VZN č. 1/2019, ktorým sa mení VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
27.2.2022
Komunitný plán sociálnych služieb obce Geraltov 2020 -2025
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Komunitný plán sociálnych služieb obce Geraltov 2020 -2025
27.2.2022
Sadzobník poplatkov
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Sadzobník poplatkov
27.2.2022
VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
27.2.2022
VZN č. 1/2018 o zrušení VZN č. 1/2014 o správnych poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov VZN č. 1/2018 o zrušení VZN č. 1/2014 o správnych poplatkoch
27.2.2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Geraltov 2017-2024
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Geraltov 2017-2024
27.2.2022
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Geraltov (2012)
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Geraltov (2012)