Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
A
A
A

Tlačivá

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
8.1.2024
Poučenie na vyplnenie priznania
Detail dokumentu
Dátum 8.1.2024
Názov Poučenie na vyplnenie priznania
8.1.2024
Priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje
Detail dokumentu
Dátum 8.1.2024
Názov Priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje
27.2.2022
Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností
27.2.2022
Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti dani za psa
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti dani za psa
27.2.2022
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti dani za psa
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Oznámenie o zániku daňovej povinnosti dani za psa
27.2.2022
Žiadosť o zníženie poplatku
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Žiadosť o zníženie poplatku
27.2.2022
Potvrdenie o podaní priznania
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Potvrdenie o podaní priznania
27.2.2022
Súhlas s prihlásením na trvalý pobyt
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Súhlas s prihlásením na trvalý pobyt
27.2.2022
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh na zrušenie trvalého pobytu
27.2.2022
Ohlásenie drobnej stavby
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Ohlásenie drobnej stavby
27.2.2022
Ohlásenie stavebných úprav
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Ohlásenie stavebných úprav
27.2.2022
Vyhlásenie kvalifikovanej osoby – jednoduchá, drobná stavba, stavebné úpravy
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Vyhlásenie kvalifikovanej osoby – jednoduchá, drobná stavba, stavebné úpravy
27.2.2022
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením
27.2.2022
(rodinný dom, bytový dom, stavby na individuálnu rekreáciu)
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov (rodinný dom, bytový dom, stavby na individuálnu rekreáciu)
27.2.2022
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením (prístavby a nadstavby rodinných domov, bytových domov a stavieb na individuálnu rekreáciu)
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením (prístavby a nadstavby rodinných domov, bytových domov a stavieb na individuálnu rekreáciu)
27.2.2022
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb (rekonštrukcie rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu so zásahom do nosných statických konštrukcií, rekonštrukcie bytov v bytových domoch so zásahom do nosných stat
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb (rekonštrukcie rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu so zásahom do nosných statických konštrukcií, rekonštrukcie bytov v bytových domoch so zásahom do nosných stat
27.2.2022
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením (ostatné stavby a ich zmeny podľa rozpočtového nákladu)
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením (ostatné stavby a ich zmeny podľa rozpočtového nákladu)
27.2.2022
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby začatej bez povolenia staveb. úradu
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Žiadosť o dodatočné povolenie stavby začatej bez povolenia staveb. úradu
27.2.2022
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
27.2.2022
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby