Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív

Oznam MUDr. Molčana

Ambulancia MUDr. Molčana v Terni oznamuje svojím pacientom, že ambulancia bude zatvorená  z dôvodu rekonštrukcie priestorov ambulancie

 od 1.5.2024 cca do 14.5.2024.  

Telefonické konzultácie, predpisy liekov, kontroly PN do 13:00 na  t.č.  051/4595401 ,                                                          email : ambulanciaterna@gmail.com           

  Akútne stavy:

Od 6.5.2024 - 13.5.2024 zástup MUDr. Lukáč Lipany.      

V týchto časoch bude Dr. Lukáč prítomný na ambulancii v Šar. Michaľanoch:                          

6.5.2024     10:00 -13:00                           

7.5.2024      8:00 - 10:00                          

9.5.2024     10.00 -13.00                        

 10.5.2024    10:00 -13:00                        

 13.5.2024    10:00 -13:00      

V iný čas bude zástup v Lipanoch.  

Dňa 14.5.2024 - zástup MUDr. Molčanová Šar. Michaľany