Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Prešovského kraja

Na základe príkazu č. 6/2024 prednostu Okresného úradu Prešov bola na území Prešovského kraja vyhlásená

MIMORIADNA SITUÁCIA Z DÔVODU NEŽIADÚCEHO VÝSKYTU MEDVEĎA HNEDÉHO,

 pri ktorom môže dôjsť k ohrozenia života, zdravia a majetku.

 

Z dôvodu lepšieho mapovania situácie výskytu medveďa hnedého a prijímaní následných možných opatrení v lokalitách, kde môže dôjsť k ohrozenia života, zdravia a majetku, zástupcovia zásahového tímu vyzývajú aj zástupcov samosprávy, aby im nahlasovali incidenty a pozorovania výskytu medveďa hnedého v blízkosti zastavaných území, resp. miest s pohybom osôb, ktoré v minulosti neboli prirodzeným prostredím, kde sa medveď hnedý vyskytoval priamo na tel. číslach zásahového tímu.

 

V prípade potreby okamžitého zásahu zložiek IZS a zásahového tímu pre medveďa hnedého kontaktujte TIESŇOVÚ LINKU 112.

Súčasne upozorňujeme na potrebu spracovať prvotného hlásenie o vzniku mimoriadnej udalosti v súvislosti s nahlásením výskytu medveďa hnedého na linku 112.