Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
12.9.2022
Oznámenie o dražbe nehnuteľného majetku úpadcu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.9.2022
Dátum zvesenia 12.10.2022
Názov Oznámenie o dražbe nehnuteľného majetku úpadcu
5.9.2022
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.9.2022
Dátum zvesenia 5.10.2022
Názov Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Popis od 5.9.2022 o 10:00 hod.
11.8.2022
Verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.8.2022
Dátum zvesenia 28.8.2022
Názov Verejná vyhláška
Popis o oznámení miesta uloženia písomnosti
11.8.2022
Zápisnica, uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 05.08.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.8.2022
Dátum zvesenia 11.9.2022
Názov Zápisnica, uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 05.08.2022
Popis Zápisnica, uznesenia
5.8.2022
Pozvánka Urbárska spoločnosť Geraltov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.8.2022
Dátum zvesenia 4.9.2022
Názov Pozvánka Urbárska spoločnosť Geraltov
Popis Pozvánka na valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Geraltov - 3.9.2022 o 9:30 hod. v KD Mošurov
2.8.2022
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.8.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
Popis pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa 29.10.2022
2.8.2022
Oznámenie emailovej adresy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.8.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov Oznámenie emailovej adresy
Popis na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa 29.10.2022
29.7.2022
Pozvánka na OZ 05.08.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.7.2022
Dátum zvesenia 7.8.2022
Názov Pozvánka na OZ 05.08.2022
Popis Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
18.7.2022
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Popis Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022
18.7.2022
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Popis Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
4.7.2022
Zápisnica, uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.7.2022
Dátum zvesenia 4.8.2022
Názov Zápisnica, uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2022
Popis Zápisnica, uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2022
30.6.2022
Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 1/2022 - schválené
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.6.2022
Dátum zvesenia 31.7.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 1/2022 - schválené
Popis O udržiavaní čistoty v obci a o ochrane a údržbe verejnej zelene
30.6.2022
Schválený záverečný účet Obce Geraltov za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.6.2022
Dátum zvesenia 31.7.2022
Názov Schválený záverečný účet Obce Geraltov za rok 2021
Popis Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.06.2022, uznesením č. 12/2022
20.6.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.6.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Popis Od 20.06.2022 do odvolania
20.6.2022
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.6.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.6.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.6.2022
Popis Pozvánka
14.6.2022
Návrh - Záverečný účet obce Geraltov 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.6.2022
Dátum zvesenia 17.7.2022
Názov Návrh - Záverečný účet obce Geraltov 2021
Popis Návrh záverečného účtu obce Geraltov za rok 2021
14.6.2022
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 1/2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.6.2022
Dátum zvesenia 17.7.2022
Názov Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 1/2022
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 1/2022 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane a údržbe verejnej zelene
13.6.2022
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 29.10.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 29.10.2022
Popis Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
13.6.2022
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 29.10.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 29.10.2022
Popis Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
27.5.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.5.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
Popis Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Geraltov na 2. polrok 2022