Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
20.6.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.6.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Popis Od 20.06.2022 do odvolania
20.6.2022
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.6.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.6.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.6.2022
Popis Pozvánka
14.6.2022
Návrh - Záverečný účet obce Geraltov 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.6.2022
Dátum zvesenia 17.7.2022
Názov Návrh - Záverečný účet obce Geraltov 2021
Popis Návrh záverečného účtu obce Geraltov za rok 2021
14.6.2022
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 1/2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.6.2022
Dátum zvesenia 17.7.2022
Názov Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 1/2022
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 1/2022 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane a údržbe verejnej zelene
13.6.2022
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 29.10.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 29.10.2022
Popis Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
13.6.2022
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 29.10.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 29.10.2022
Popis Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
27.5.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.5.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
Popis Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Geraltov na 2. polrok 2022
23.5.2022
Zápisnica, uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.05.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.5.2022
Dátum zvesenia 23.6.2022
Názov Zápisnica, uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.05.2022
Popis Zápisnica, uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.05.2022
11.5.2022
Pozvánka na OZ 17.05.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.5.2022
Dátum zvesenia 18.5.2022
Názov Pozvánka na OZ 17.05.2022
Popis Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.05.2022 o 16.00
1.4.2022
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.4.2022
Dátum zvesenia 1.5.2022
Názov Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Popis Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vyhláseného dňa 24.03.2022
1.4.2022
Zápisnica, uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.03.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.4.2022
Dátum zvesenia 1.5.2022
Názov Zápisnica, uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.03.2022
Popis Zápisnica, uznesenia OZ zo dňa 25.03.2022
24.3.2022
Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2022
Dátum zvesenia 31.5.2023
Názov Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania 2021
Popis Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce ŽP 6-01, rok 2021 Úvod Modul 265 Modul 100435
24.3.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2022
Dátum zvesenia 1.4.2022
Názov Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Popis Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - od 24.3.2022 do odvolania
22.3.2022
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.03.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.3.2022
Dátum zvesenia 28.3.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.03.2022
10.3.2022
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 3.3.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.3.2022
Dátum zvesenia 10.4.2022
Názov Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 3.3.2022
Popis Uznesenia
10.3.2022
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 3.3.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.3.2022
Dátum zvesenia 10.4.2022
Názov Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 3.3.2022
Popis Zápisnica
4.3.2022
Oznámenie o dražbe nehnuteľného majetku úpadcu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.3.2022
Dátum zvesenia 6.4.2022
Názov Oznámenie o dražbe nehnuteľného majetku úpadcu
Popis Oznámenie o dražbe nehnuteľného majetku úpadcu
4.3.2022
Zverejnenie zámeru- osobitný zreteľ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.3.2022
Dátum zvesenia 4.4.2022
Názov Zverejnenie zámeru- osobitný zreteľ
Popis Zverejnenie zámeru - osobitný zreteľ
28.2.2022
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2022
Dátum zvesenia 28.3.2023
Názov Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2021
Popis Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021