Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
2.3.2023
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.3.2023
Dátum zvesenia 2.4.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Popis 9.3.2023 o 18:00 hod.
17.2.2023
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.2.2023
Dátum zvesenia 5.3.2023
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
15.2.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 + výpočet
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 + výpočet
17.1.2023
Oznámenie o dražbe
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.1.2023
Dátum zvesenia 22.2.2023
Názov Oznámenie o dražbe
16.12.2022
Zápisnica, uznesenia z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2022
Dátum zvesenia 16.1.2023
Názov Zápisnica, uznesenia z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2022
Popis zápisnica, uznesenia
15.12.2022
Schválený rozpočet na rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2022
Dátum zvesenia 15.1.2023
Názov Schválený rozpočet na rok 2023
15.12.2022
Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 2/2022 - schválené
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2022
Dátum zvesenia 15.1.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 2/2022 - schválené
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 2/2022, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Geraltov č. 3/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov .
8.12.2022
REFERENDUM - E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.12.2022
Dátum zvesenia 22.1.2023
Názov REFERENDUM - E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Popis Bližšie informácie ohľadom hlasovacieho preukazu nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?referendum-preukaz
7.12.2022
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2022
Dátum zvesenia 14.12.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2022
Popis Pozvánka, program
1.12.2022
Zápisnica, uznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.11.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2022
Dátum zvesenia 1.1.2023
Názov Zápisnica, uznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.11.2022
28.11.2022
Návrh rozpočtu 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Návrh rozpočtu 2023
Popis Príjem, výdaj
28.11.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023
28.11.2022
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 2/2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 2/2022
Popis ktorým sa mení VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
14.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce OZ 24.11.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.11.2022
Dátum zvesenia 27.11.2022
Názov Pozvánka na ustanovujúce OZ 24.11.2022
Popis 17:00
11.11.2022
REFERENDUM - e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2022
Dátum zvesenia 30.11.2022
Názov REFERENDUM - e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
Popis Bližšie informácie ohľadom delegovania do volebných komisií na webovej stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?r23-info2
11.11.2022
REFERENDUM - podávanie žiadostí o voľbu poštou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2022
Dátum zvesenia 4.12.2022
Názov REFERENDUM - podávanie žiadostí o voľbu poštou
Popis obecgeraltov@gmail.com Bližšie informácie ohľadom voľby poštou na webovej stránke ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?r23-info1
9.11.2022
Vyhlásenie referenda
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.11.2022
Dátum zvesenia 31.1.2023
Názov Vyhlásenie referenda
Popis Vyhlásenie referenda - 21.1.2023, informácie pre voliča, informácia o utvorení volebného okrsku, volebnej miestnosti, zapisovateľovi Bližšie informácie ohľadom referenda na webovej stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?referendum
29.10.2022
Uverejnenie výsledkov volieb do samosprávnych krajov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.10.2022
Dátum zvesenia 30.11.2022
Názov Uverejnenie výsledkov volieb do samosprávnych krajov
Popis https://volbysr.sk/osk/sk/volby_predsedu.html https://volbysr.sk/osk/sk/volby_zastupitelstva.html
29.10.2022
Uverejnenie výsledkov volieb do samosprávy obce Geraltov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.10.2022
Dátum zvesenia 30.11.2022
Názov Uverejnenie výsledkov volieb do samosprávy obce Geraltov
Popis https://volbysr.sk/oso/sk/vysledky_obce.html
20.10.2022
Podávanie žiadostí o špeciálne hlasovanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.10.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov Podávanie žiadostí o špeciálne hlasovanie
Popis Informácie týkajúce sa podávania žiadostí o špeciálne hlasovanie pre voľby, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022, kontakt na zapisovateľku