Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
27.7.2023
VOĽBY DO NR SR - zverejnenie emailovej adresy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.7.2023
Dátum zvesenia 26.8.2023
Názov VOĽBY DO NR SR - zverejnenie emailovej adresy
Popis Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NRSR, ktoré sa budú konať dňa 30.9.2023
12.7.2023
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.7.2023
Dátum zvesenia 31.8.2023
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Popis Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov, Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky - do 11.8.2023, Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
10.7.2023
Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.7.2023
Dátum zvesenia 23.7.2023
Názov Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov
Popis 29.7.2023 17:00
10.7.2023
Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.7.2023
Dátum zvesenia 31.8.2023
Názov Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov
22.6.2023
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 30.09.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2023
Dátum zvesenia 30.9.2023
Názov VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 30.09.2023
Popis Utvorenie okrsku, určenie volebnej miestnosti
14.6.2023
Záverečný účet Obce Geraltov za rok 2022 - schválený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.6.2023
Dátum zvesenia 14.7.2023
Názov Záverečný účet Obce Geraltov za rok 2022 - schválený
13.6.2023
Vyhlásenie volieb do Národnej rady SR, informácie pre voliča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Dátum zvesenia 30.9.2023
Názov Vyhlásenie volieb do Národnej rady SR, informácie pre voliča
Popis Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady SR - 30.9.2023, informácie pre voliča Bližšie informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?volby-nrsr
13.6.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Dátum zvesenia 27.6.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
Popis Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja, Dokument prístupný pre verejnosť na webovom sídle MZP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja-
13.6.2023
Zápisnica, uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 08.06.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Dátum zvesenia 13.7.2023
Názov Zápisnica, uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 08.06.2023
Popis zápisnica, uznesenia
1.6.2023
Pozvánka na OZ 08.06.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.6.2023
Dátum zvesenia 1.7.2023
Názov Pozvánka na OZ 08.06.2023
Popis Pozvánka
22.5.2023
Záverečný účet Obce Geraltov za rok 2022- návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.5.2023
Dátum zvesenia 22.6.2023
Názov Záverečný účet Obce Geraltov za rok 2022- návrh
Popis Návrh záverečného účtu obce Geraltov za rok 2022
5.4.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 1/2023 o pohrebiskách na území obce Geraltov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.4.2023
Dátum zvesenia 5.5.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 1/2023 o pohrebiskách na území obce Geraltov
Popis VZN o pohrebiskách
5.4.2023
Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 04.04.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.4.2023
Dátum zvesenia 5.5.2023
Názov Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 04.04.2023
Popis Zápisnica, uznesenia
5.4.2023
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Geraltov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.4.2023
Dátum zvesenia 8.6.2023
Názov Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Geraltov
29.3.2023
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.4.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.3.2023
Dátum zvesenia 29.4.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.4.2023
Popis 4.4.2023 18:00
16.3.2023
Zápisnica, uznesenia z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.3.2023
Dátum zvesenia 16.4.2023
Názov Zápisnica, uznesenia z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2023
Popis Zápisnica, uznesenia
14.3.2023
Návrh VZN o pohrebiskách
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2023
Dátum zvesenia 14.4.2023
Názov Návrh VZN o pohrebiskách
Popis Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 o pohrebiskách na území obce Geraltov, prevádzkový poriadok pohrebiska
2.3.2023
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.3.2023
Dátum zvesenia 2.4.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Popis 9.3.2023 o 18:00 hod.
17.2.2023
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.2.2023
Dátum zvesenia 5.3.2023
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
15.2.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 + výpočet
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 + výpočet