Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
26.1.2024
VOĽBY PREZIDENTA SR 2024 - oznámenie emailovej adresy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.1.2024
Dátum zvesenia 25.4.2024
Názov VOĽBY PREZIDENTA SR 2024 - oznámenie emailovej adresy
Popis Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK. Bližšie informácie ohľadom delegovania do okrskovej volebnej komisie nájdete na webovej stránke ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?p24-info2
26.1.2024
VOĽBY PREZIDENTA SR 2024 - utvorenie okrsku, určenie volebnej miestnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.1.2024
Dátum zvesenia 25.4.2024
Názov VOĽBY PREZIDENTA SR 2024 - utvorenie okrsku, určenie volebnej miestnosti
Popis utvorenie okrsku, určenie volebnej miestnosti, nahlásenie údajov
22.1.2024
Oznámenie o strategickom dokumente PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2024
Dátum zvesenia 13.2.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente PSK
Popis Oznámenie o strategickom dokumente PSK https://cuet.slovensko.sk/sk/priloha/zobraz/411d9598-ad44-4468-9cae-10b9cad5846f
10.1.2024
VOĽBY PREZIDENTA SR 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2024
Dátum zvesenia 9.5.2024
Názov VOĽBY PREZIDENTA SR 2024
Popis Vyhlásenie volieb, informácie pre voliča
15.12.2023
Zápisnica, uznesenia zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Dátum zvesenia 14.1.2024
Názov Zápisnica, uznesenia zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2023
Popis zápisnica, uznesenia
15.12.2023
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Geraltov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Dátum zvesenia 14.1.2024
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Geraltov
15.12.2023
VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Dátum zvesenia 14.1.2024
Názov VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
Popis Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
4.12.2023
Pozvánka na OZ 11.12.2023, 18:00
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.12.2023
Dátum zvesenia 3.1.2024
Názov Pozvánka na OZ 11.12.2023, 18:00
Popis Pozvánka, program na zasadnutie obecného zastupiteľstva
24.11.2023
Návrh rozpočtu 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.11.2023
Dátum zvesenia 24.12.2023
Názov Návrh rozpočtu 2024
22.11.2023
VZN obce Geraltov č. 2/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2023
Dátum zvesenia 22.12.2023
Názov VZN obce Geraltov č. 2/2023
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
22.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2023
Dátum zvesenia 22.12.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024
2.10.2023
VOĽBY DO NR SR 2023- okrsková zápisnica
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Dátum zvesenia 1.11.2023
Názov VOĽBY DO NR SR 2023- okrsková zápisnica
Popis zápisnica + prílohy
14.9.2023
Zápisnica, uznesenia zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.09.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.9.2023
Dátum zvesenia 18.10.2023
Názov Zápisnica, uznesenia zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.09.2023
Popis Zápisnica, uznesenia
7.9.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 29.9.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
7.9.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 29.9.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
30.8.2023
Pozvánka na OZ 07.09.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.8.2023
Dátum zvesenia 29.9.2023
Názov Pozvánka na OZ 07.09.2023
Popis 18:00
28.8.2023
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.8.2023
Dátum zvesenia 7.10.2023
Názov Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
10.8.2023
VOĽBY DO NR SR 2023- Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.8.2023
Dátum zvesenia 30.9.2023
Názov VOĽBY DO NR SR 2023- Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Popis obecgeraltov@gmail.com Bližšie informácie ohľadom hlasovacieho preukazu, čo má žiadosť obsahovať a pod. nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?nr23-preukaz
28.7.2023
Zánik mandátu poslanca, nastúpenie náhradníka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.7.2023
Dátum zvesenia 26.10.2023
Názov Zánik mandátu poslanca, nastúpenie náhradníka